Διαβούλευση

Η Διαβούλευση

https://kede.gr/wp-content/uploads/localitold/2016/10/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-1.jpg

Στα πλαίσια της μεθοδολογίας της «τετραπλής έλικας», μείζον στοιχείο (η τέταρτη έλικα) είναι η διαβούλευση για το έργο με την τοπική κοινωνία, η συμμετοχή της στον σχεδιασμό, η αποτύπωση των προσδοκιών και των ανησυχιών της.

Σε αυτά τα πλαίσια η ομάδα του έργου ξεκινά σειρά συναντήσεων και συσκέψεων με υπερτοπικούς και τοπικούς φορείς και τις συλλογικότητες, την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ της περιοχής, τα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε συνεργασία με τους φορείς του σχεδιασμού, της έρευνας, των συναφών επιστημών. Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται οι γραπτές συνεισφορές όλων αυτών των συνεργατών μας, τα σχόλια, οι προτάσεις, αλλά και οι ενημερωτικές συναντήσεις που θα έχουμε μαζί τους.