Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Γεώργιος Θεοδώρου, διδάκτωρ Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ομότιμος
Καθηγητής Παλαιοντολογίας -Στρωματογραφίας και Διευθυντής του Μουσείου
Παλαιοντολογίας Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Το ερευνητικό έργο του εστιάζεται στην μελέτη των
απολιθωμένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας ενώ το εκπαιδευτικό του έργο συνεχίζεται έξω
από τις αίθουσες, στο πεδίο όπου έχει οργανώσει πληθώρα πολυετών ανασκαφών με τη
συμμετοχή φοιτητών (Τήλο, Πικέρμι, Κερασιά, Κύπρο, Βραώνα κλπ). Διδάσκει:
Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία, Προσδιορισμό Απολιθωμάτων, Παλαιοντολογία
Σπονδυλωτών, Γεωλογικά Μνημεία. Έχει οργανώσει εκθέσεις και Μουσεία (Αχίλλειο,
Πόρος, Κερασιά Ευβοίας, Ρέθυμνο, Σπίτι της Κύπρου και Πικέρμι) με σκοπό την ανάδειξη

και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς και ιδιαιτέρως των απολιθωμάτων
σπονδυλοζώων. Διετέλεσε κατ’ επανάληψη μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της ΕΣΕ. Γενικός
Γραμματέας της Σπηλαι-ολογικής Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2 φορές) και είναι
Τακτικό Μέλος της European Academy of Sciences & Arts, ενώ έχει τιμηθεί πολλές φορές
για το έργο του. Έχει, μόνος ή σε συνεργασία, περισσότερες από 130 ανακοινώσεις –
δημοσιεύσεις σε 15 χώρες, ένα Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών και μια Τρίτομη
Παλαιοντολογία.

Βιογραφικό