Ομάδα 4 helix

Ομάδα 4 helix

 

Η Πρωτοβουλία 4helix είναι μία διεπιστημονική συνέργεια στελεχών – τεχνοκρατών της Διοίκησης και επιστημόνων από το χώρο της Έρευνας, με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα με θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο και χωρική εξειδίκευση. Για το σκοπό αυτό εξελίσσουν τη σχετική διεθνή μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές, ενώ προχωρούν, με υψηλή τεκμηρίωση, και στην υλοποίηση της καινοτομίας στην ελληνική πραγματικότητα, ωριμάζοντας και αναπτύσσοντας ερευνητικά έργα, εφαρμογές, εργαλεία σχεδιασμού και ειδικές δομές, βασισμένοι στο σύγχρονο, δυναμικό και καταξιωμένο μοντέλο της
τετραπλής έλικας.
Αφορμή για τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας απετέλεσε το τεύχος 41 της Επιθεώρησης για την Αυτοδιοίκηση “πρΟΤΑση”, που ήταν αφιερωμένο στην καινοτομία, την αειφορία και την τοπική ανάπτυξη. Το τεύχος αυτό βρίσκεται διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
https://www.diaplous-autodioikisi.gr/images/protasi/teyxos_41.pdf
Μέσα από την Πρωτοβουλία 4helix, έχει αναπτυχθεί μία σημαντική διαβούλευση, ως μία εσωτερική, δυναμική, διαδραστική διαδικασία, που θα εξελιχθεί σε κοινό κτήμα και συναπόφαση, μέσα από ένα καταστατικό Συνέδριο, που προγραμματίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία και την Πρωτοβουλία 4helix, με τις φρέσκες ιδέες σας και τη δημιουργική ενεργή παρουσία σας.

Επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
4helixgr@gmail.com